Academy

Academy

De basistraining tot Quaner duurt 10 dagen plus één dag voor de certificering. Tussen de blokken door studeer je om de kennis en kunde te automatiseren en doe je oefensessies om je de methodiek verder eigen te maken. 


De opleiding wordt afwisselend in een kleine groep en
1-op-1 verzorgd, zodat er veel ruimte voor persoonlijke aandacht is. 

Quaning-trainingsprogramma

Blok 1

Theorie

Blok 2

Sessie

Blok 3

Praktijk

Blok 4

Programs

Blok 5

Certificering

Blok 1, 3 dagen

In het eerste blok van de training tot Certified Quaner leer je de theorie die je nodig hebt om Quaning in basis te begrijpen. We nemen je mee in het ontstaan van de methodiek en de ontwikkeling van de producten. Je maakt je de visie van Helma Lieberwerth op mensen en persoonlijke groei eigen, zodat je die kunt overbrengen op je (potentiële) Quanees en kunt toepassen in je begeleiding van Quaning-RGprograms. Je leert over het ontstaan, de ontwikkeling en de werking van de Quaning Communicator, zodat je met vertrouwen de technologie gebruikt.  We besteden aandacht aan jouw marketing communicatie, public relations en sales als het om Quaning gaat. En de basishouding van een Quaner komt uitgebreid aan bod. Denk daarbij aan energiemanagement, zintuiglijke scherpzinnigheid, taalgebruik en leiderschap. 

Blok 2, 3 dagen

In blok 2 staat de uitvoering van een basis Quaning-sessie centraal. Je leert alle ins en outs van de te volgen stappen om je Quanee excellent te begeleiden naar het duurzaam resultaat van een Quaning-RGprogram.

Blok 3, 1 dag

Theorie is leuk, maar in de praktijk leer je de toepassing van Quaning. In blok 3 doe je een Quaning-oefensessie waar je on-the-job feedback op krijgt. Zo krijg je de methodiek echt in de vingers. 

Blok 4, 3 dagen

In blok 4 komen de verschillende programs aan bod: het Quaning-RGprogram Intention of Being, Quaning-RGprogram Personal en het Quaning-RGprogram Business. Je leert de opbouw van de programs vanaf de kennismaking tot en met de implementatie van de garantie. Elke Quaning-sessie in de maximaal 7 weken durende programs wordt uitgebreid doorgenomen.

Blok 5, 1 dag

Blok 5 is het certificeringblok. We starten met het theorie-examen. Je krijgt 2 uur de tijd om schriftelijk open en multiple choice vragen te beantwoorden over de theorie van Quaning.
In de week erna vindt het praktijkexamen plaats. Hiervoor doe je onder supervisie van de trainer een Quaning-oefensessie met een door jou uitgenodigde oefen-Quanee.
Als je beide onderdelen goed afgerond hebt, dan volgt in de week erna de feestelijke uitreiking van jouw certificaat International Certified Quaner.

En dan ...

Dan start jouw eerste jaar als Quaner. We noemen dit de meester-leerling periode. Je bent goed getraind om een Quaning-RGprogram te begeleiden, en met het maken van meters, leer je de methodiek steeds beter beheersen. Dan is het fijn om snel te kunnen overleggen over keuzes bij bepaalde stappen. In deze periode kun je hiervoor direct terecht bij jouw trainer.

Hercertificering

Als Quaner lever je hoge kwaliteit vakmanschap. Het is daarom belangrijk om jaarlijks te werken aan je eigen functioneren en je kennis en kunde verder te verdiepen. Daarvoor doe je elk jaar een verplichte hercertificering. Deze bestaat uit een Q-Training (één dag met alle Quaners) en doe je een Quaning-certificeringssessie onder supervisie van de trainer (één dagdeel).

Volgende training
Certified Quaner

Start in juni 2020

Wil je meer informatie over
hoe je
 Quaner wordt?

Powered by Licentrix

Pagina's

Neem contact op

  • Black LinkedIn Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black YouTube Icon